I Komunia Święta w Bristolu

Bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się na przygotowanie swojego dziecka w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu. Przygotowaliśmy Katechezy zarówno dla rodziców jak i kandydatów do Komunii Świętej. Katechezy odbywają się równolegle:

- dla dzieci - z Panią Katechetką Magdaleną (w bocznej sali Kościoła)

- dla rodziców - z Księdzem Jackiem (w Kościele)

Katechezy odbywają się w wybrane soboty (według kalendarza) o godzinie 13:30 i 14:30

Liturgia I Komunii Świętej odbędzie się 7 maja o godzinie 10:00 i 13:00.

Kalendarz Katechez

02.10.2021

Katecheza: Pan Bóg nas kocha.

Spotkanie organizacyjne.

16.10.2021

Święci i aniołowie opiekują się nami.

13.11.2021

Pan Jezus posyła do nas Ducha Świętego.

27.11.2021

W adwencie czekamy na Pana Jezusa.

11.12.2021

Dziękujemy za Boże Narodzenie.

15.01.2022

Pan Bóg daje nam sakramenty święte.

29.01.2022

Pan Bóg daje nam Dziesięć Przykazań.

12.02.2022

W modlitwie rozmawiamy z Panem Bogiem.

26.02.2022

W Wielkim Poście staramy się być lepsi.

12.03.2022

Pan Bóg przebacza nam wszystkie grzechy.

26.03.2022

Uczestniczymy we Mszy Świętej.

09.04.2022

Pan Jezus umiera i zmartwychwstaje dla nas.

30.04.2022

Sakrament pokuty i pojednania.

07.05.2022

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.