I Komunia Święta w Bristolu

Bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się na przygotowanie swojego dziecka w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu. Przygotowaliśmy Katechezy zarówno dla rodziców jak i kandydatów do Komunii Świętej. Katechezy odbywają się równolegle:

- dla dzieci - z Panią Katechetką Magdaleną (w bocznej sali Kościoła)

- dla rodziców - z Księdzem Jackiem (w Kościele)

Katechezy odbywają się w wybrane soboty (według kalendarza) o godzinie 13:30 i 14:30

Liturgia I Komunii Świętej odbędzie się 7 maja o godzinie 10:00 i 13:00.

Kalendarz Katechez

02.10.2021

Katecheza: Pan Bóg nas kocha.

Spotkanie organizacyjne.

16.10.2021

Święci i aniołowie opiekują się nami.

13.11.2021

Pan Jezus posyła do nas Ducha Świętego.

27.11.2021

W adwencie czekamy na Pana Jezusa.